Icon 00 Icon 01 Icon 03 Icon 04 Icon 05 Icon 06 Icon 09 Icon 11 Icon 12 Icon 16 Icon 18


Logistician

Job information | Աշխատատեղի տվյալները

Standart Jobs
Organization Shop my globe" Co. Ltd Կազմակերպությունը
Job title Logistics Specialist | Լոգիստիկայի Մասնագետ Պաշտոնը
Job type Full-time Աշխատանքի տեսակը
Shift Morning | Ցերեկային Հերթափոխը
Duration long-term Աշխատանքի տևողությունը
Minimum education Bachelor degree | Բակալավր Նվազագույն կրթությունը
Minimum experience 1 year Նվազագույն աշխատանքային փորձը
Location Armenia, Yerevan Գտնվելու վայրը
Job description Our company is looking for an experienced logistician, who will be responsible for supply of goods from international market and customs clearance. Աշխատանքի նկարագրությունը
Job responsibilities • Market research
• Selection of suppliers and freight companies
• Efficiently evaluate the costs of transportation, services
• Providing communication between suppliers and freight companies, transportation process control, finding ways to protect the freight
• Build relationships with logistics mediators
• Handle customs regulations and any necessary documentation
Աշխատանքային պարտականությունները
Required qualifications and skills • Higher education
• At least 1 year of experience in the relevant field
• Excellent knowledge of English language
• Knowledge of warehousing and logistics procedures.
• Strong communication and decision making skills, strong self-sufficiency and initiative, organized and logical, willing to adapt quickly to changing policies and procedures.
• Open mindedness and aspiration for self-development
• Good knowledge of Russian language is a plus
• Knowledge of international shipping, customs and tax requirements is a plus
Պահանջվող որակավորումը
Additional information Please apply to this job by sending your CV with photo to the following [email protected] email. Please indicate the name of the position in the subject line of e-mail. Company thanks all interested applicants, however, only shortlisted candidates will be contacted for an interview. Լրացուցիչ տեղեկություններ
Start publishing 11-12-2014 Հրապարակման սկիզբը
Application deadline 22-12-2014 Դիմելու վերջնաժամկետը
Views 445 Դիտումների քանակը